Privacyverklaring

Versie: 1 november 2020

Voor mijn dienstverlening verwerk ik jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier die binnen de gestelde wet- en regelgeving valt. Met deze privacyverklaring, die van toepassing is op alle persoonsgegevens die ik verwerk, informeer ik jou hoe ik met jouw persoonsgegevens om ga. Ik raad je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. 

Contactgegevens 
Alle persoonsgegevens worden verwerkt door mij, Frank Wienen namens PuurContact. PuurContact staat geregistreerd onder KVK-nummer 73750212 en is gevestigd aan Prinses Julianastraat 36, 8019 AW te Zwolle. Contact verloopt via 06 50 49 81 78 of Frank@puurcontact.nl.

Intellectueel eigendom
Ik ben eigenaar van alle inhoud op deze website, alle diensten en alle producten die worden aangeboden. Dit betekent dat het alleen met schriftelijke toestemming is toegestaan om teksten, afbeeldingen en inhoud in z’n geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor eigen online gebruik. 

Beleid
Ik respecteer de privacy van een ieder die gebruik maakt van mijn dienstverlening of mijn website bezoekt. Hiervoor houd ik me aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland stelt. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt doordat je gebruik maakt van de diensten van mij, doordat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt of doordat ze aan mij worden verstrekt door derden. Ik ontvang jouw gegevens tijdens een gesprek, telefonisch en via whatsapp, via e-mail of via de website. Wanneer je mij jouw gegevens verstrekt of wanneer ze aan mij worden verstrekt geef je mij toestemming om jouw gegevens te verwerken zoals beschreven in deze privacyverklaring. 

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Inhoud van communicatie & aantekeningen;
 • Informatie verstrekt via e-mail, whatsapp of contact- en aanmeldingsformulieren.

Jouw persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:

 • Contact via telefoon en e-mail;
 • Mijn dienstverlening;
 • Mijn administratie;
 • Verantwoording aan opdrachtgevers;
 • Offreren en factureren;
 • Innen van gelden en (indien nodig) het nemen van incassomaatregelen;
 • Wettelijke verplichtingen.

Delen met derden
Voor mijn dienstverlening is het soms noodzakelijk dat ik persoonsgegevens deel met derden. Ook zij mogen deze persoonsgegevens alleen verwerken voor de zojuist genoemde doelen. 
Voor eigen professionalisering deel ik geanonimiseerde informatie met vakgenoten in een professionele setting die vertrouwelijke is, zoals een intervisie. 
Jouw persoonsgegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die geen onderdeel zijn van mijn dienstverlening.

Cookies
Op mijn website gebruik is sessiecookies voor gebruikersgemak. Bij het sluiten of verversen van de browser worden alle cookies weer gewist, ik kan geen informatie zien van jou als gebruiker en er wordt geen informatie opgeslagen over jou. 

Bewaartermijn
Ik bewaar jouw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren die hierboven zijn genoemd. De gegevens blijven bewaard voor de periode dat je klant, contactpersoon of relatie bent. In principe geldt voor alle gegevens een maximale bewaartijd van 7 jaar ivm wettelijke verplichtingen. 

Wil je in de toekomst geen e-mails meer van mij ontvangen? Neem dan contact met mij op via frank@puurcontact.nl, je mailadres zal dan verwijderd worden uit de maillijst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar frank@puurcontact.nl. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Ben je niet tevreden hoe ik met jouw gegevens om ga? Neem dan contact met mij op. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Beveiliging
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via frank@puurcontact.nl.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan ik aanpassen, de versie op mijn website is altijd de meest recente versie. Ik raad je aan regelmatig deze verklaring door te nemen zodat je op de hoogte bent. 

Frank Wienen - PuurContact


Contact met Frank

 

Nieuwsgierig of enthousiast geworden? Je kunt altijd vrijblijvend contact met mij opnemen. 

Je kunt me bellen, een bericht sturen via Whatsapp of een e-mail sturen. 

Je kunt me hiernaast ook direct een bericht sturen, ik neem dan snel contact met je op.

  Naam*

  E-mailadres*

  Telefoonnummer

  Waar wil je contact over?

  Jouw Bericht

  Scroll naar top
  Chat openen
  1
  Stel je vraag via Whatsapp
  Hi,

  contact via Whatsapp, lekker makkelijk :) Wat kan ik voor je doen?

  Groet, Frank